Co to są wskaźniki i oscylatory techniczne?

Oscylatory i wskaźniki są nadzieją dla początkujących inwestorów, którzy wierzą, że przepowiedzą im przyszłość, poinformują ich, w jaką stronę przesunie się rynek w najbliższym czasie, jak zmienią się notowania walut i tym samym będą dla nich pewną wskazówką do podjęcia kolejnych kroków. Gdyby tak było, rynek Forex byłby drugą Doliną Krzemową, nie byłoby ryzyka i…

Lepsza ochrona uczestników rynku Forex od 2017 roku – co zmienia nowelizacja ustawy?

Nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, która wdrożona została w życie z początkiem roku 2017, zapewnia lepszą ochronę uczestnikom rynku Forex. Z raportu NIK wynika, iż od 2012 roku do połowy 2016 roku polskie firmy straciły na handlu walutami 2,1 mld zł. Wprowadzone zmiany mają zmniejszyć ten niepokojący wynik, zmniejszając ryzyko strat przy jednoczesnym zwiększeniu…