Co to są wskaźniki i oscylatory techniczne?

Oscylatory i wskaźniki są nadzieją dla początkujących inwestorów, którzy wierzą, że przepowiedzą im przyszłość, poinformują ich, w jaką stronę przesunie się rynek w najbliższym czasie, jak zmienią się notowania walut i tym samym będą dla nich pewną wskazówką do podjęcia kolejnych kroków. Gdyby tak było, rynek Forex byłby drugą Doliną Krzemową, nie byłoby ryzyka i strat, natomiast same zyski i duże pieniądze. Tak do końca nie jest. Oscylatory i wskaźniki są tylko narzędziami, które mogą i powinny być wykorzystywane przez traderów.

Nie należy im bezgranicznie ufać, ale traktować w kontekście wsparcia i pomocy przy identyfikacji dominującego na rynku trendu i punktów zwrotnych, jak punkty wejścia i wyjścia z pozycji. Ich właściwa interpretacja może przynieść znaczące korzyści traderom, ale należy wiedzieć, które z nich zasługują na szczególną uwagę, z których korzystać i w jaki sposób.

 

Wizja przyszłości

Oscylatory i wskaźniki są pochodnymi matematycznych funkcji cen występujących na wykresie. Są  wynikiem analizy danych historycznych, które dla inwestorów są informacją o zdarzeniach, które najprawdopodobniej mogą wydarzyć się w przyszłości. Im większa jest pewność sprawdzalności tych informacji, tym większa szansa na podjęcie przez tradera właściwej decyzji. Forex nie jest jednak rynkiem idealnym, żadna inwestycja nie zapewnia 100% pewności zysku. Tym razem również wskaźniki i oscylatory powinny być jedynie wskazówką dla kolejnych podejmowanych działań.

Traderzy, szczególnie na początku, często korzystają z dużej ilości wskaźników, co powoduje, że wykres staje się bardzo mało czytelny. Niekiedy zdarza się nawet tak, że nie są oni w stanie ostrzec najważniejszych jego elementów, czyli linii ceny i świecy. Nie chodzi więc o ilość, a o jakość, co może wydawać się z pozoru bardzo banalnym stwierdzeniem, na rynku Forex ma swoje potwierdzenie w praktyce.

 

Wskaźniki, które powinieneś znać

Inwestując zgodnie z trendem, mamy dużą szansę na zysk przy minimalnym ryzyku. Musimy zatem odpowiednio zidentyfikować trend, który charakteryzuje aktualne notowania walut – jak para walutowa się porusza, w którym kierunku zmierza. Takie informacje uzyskujemy dzięki wskaźnikom trendu, wśród których wyróżnić należy:

  • średnie kroczące – prosta średnia krocząca jest sumą cen zamknięcia danej pary walutowej z konkretnego okresu, która zostaje podzielona przez liczbę okresów zdefiniowanych w interwale. Kiedy para walutowa porusza się w trendzie, to dzięki średnim kroczącym możemy otrzymać sygnały, kiedy należy otworzyć lub zamknąć pozycję
  • wstęga Bollingera – opiera się na średniej kroczącej poruszającej się między dwoma liniami. Linie tworzą kanał, w którym wykres przebywa 95% czasu. To źródło informacji o wielkości różnicy ceny zamknięcia od ceny średniej dla wyznaczonego okresu.

 

Ważne oscylatory

Oscylatory są rodzajem wskaźników odpowiadających za określenie siły obecnego trendu. Prezentują one stopień odchylenia pewnej wartości, może być to np. tempo, w stosunku do poziomu neutralnego, oznaczonego jako 0. Dostarczają informacji o miejscu, w którym cena jest podatna na wystąpienie korekty, sygnalizują moment, kiedy rynek jest wykupiony lub wyprzedany, a także wskazują na dywergencje pomiędzy oscylatorem i ceną.

  • Wskaźnik siły relatywnej RSI – mierzy siłę trendu, występującą na danym rynku.
  • Oscylator scholastyczny STS – pomaga w znalezieniu przecięć linii sygnału przez linię główną wskaźnika i sytuacji, kiedy linia główna wskaźnika przecina obszar wyprzedania od dołu.
  • Momentum – mierzy impet ceny, czyli dostarcza informacji, czy rynek jest wyprzedany lub wykupiony.

Na wykresie powinny znajdować się tylko te oscylatory i wskaźniki, które pomagają w podjęciu ostatecznej decyzji i nie wprowadzają nas niepotrzebnie w błąd. Doświadczeni traderzy korzystają tak naprawdę z kilku z nich i opierając się na ich analizie, wyciągają właściwe wnioski.