Lepsza ochrona uczestników rynku Forex od 2017 roku – co zmienia nowelizacja ustawy?

Nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, która wdrożona została w życie z początkiem roku 2017, zapewnia lepszą ochronę uczestnikom rynku Forex. Z raportu NIK wynika, iż od 2012 roku do połowy 2016 roku polskie firmy straciły na handlu walutami 2,1 mld zł. Wprowadzone zmiany mają zmniejszyć ten niepokojący wynik, zmniejszając ryzyko strat przy jednoczesnym zwiększeniu szansy na zyski.

Nieetycznie działający brokerzy Forex

Kluczowe zmiany odnoszą się do podmiotów świadczących usługi marketingowe i zajmują się pozyskiwaniem klientów dla domów maklerskich. Rynek Forex w ostatnich latach bardzo się rozwinął, wzrosło zainteresowanie handlem walutami, a także świadomość zysków, jakie związane są z inwestowaniem. To spowodowało, że nieetycznie działający brokerzy zaczęli sprzedawać bazy danych klientów innym instytucjom. Klienci, którzy wcześniej zdecydowali się na założenie rachunku demo, otrzymywali liczne telefony z ofertą od pseudo brokerów. Zdarzało się bowiem, że przedstawiano im usługę dotyczącą inwestycji w debiuty, która w rzeczywistości nie miała z nimi za wiele wspólnego.

Nie wszyscy jednak byli świadomi tego, że stanęli w obliczu dużego zagrożenia. Ulegając manipulacji i chcąc w krótkim czasie wiele zyskać, korzystali z proponowanych im ofert, przez co rynek Forex stał się mniej wiarygodny, niż dotychczas. Bardzo dużo stracili odpowiedzialni i działający zgodnie z etyką brokerzy. Zaufanie do nich widocznie się zmniejszyło, stracili bowiem szansę na pozyskanie nowych klientów.

Jak podaje rzecznik KNF:

Osoby, które będą namawiać klientów do inwestowania na rynku Forex, niespełniające nowych wymogów, będą naruszały przepisy ustawy i będą podlegały sankcji karnej. Informacje przekazywane przez takie osoby często były nierzetelne lub celowo wprowadzające w błąd tylko po to, aby inwestor dokonał wpłaty jak największej sumy pieniędzy. Zmiana ustawy powinna pozwolić na wyeliminowanie zjawiska tzw. +agresywnego, namolnego marketingu+ na rynku Forex.

Brak podziału rynku na giełdowy i pozagiełdowy

Z nowelizacji ustawy wynika również, że nie będzie jak dotychczas podziału rynku na giełdowy i pozagiełdowy, w zamian powstał rynek regulowany. Ponadto zezwolenie na jego prowadzenie wydawane ma być przez KNF, a nie minister finansów. Spółki, tj. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie i spółka prowadząca rynek pozagiełdowy muszą dostosować swoją działalność do nowego stanu prawnego. Są one zobowiązane do zmiany treści statutów, regulaminów rynku i wysokości kapitału własnego.

Koniec ze świadczeniem usług bez odpowiedniego zezwolenia

Statystyki i raporty na tyle zaniepokoiły NIK, że poszedł on o krok dalej i zdecydował się na blokowanie witryn internetowych tych podmiotów, które na rynku Forex świadczą usługi, nie posiadając przy tym właściwego zezwolenia. Brak wymaganej licencji będzie kosztował ich karę grzywny, która również ma znacząco wzrosnąć.

Nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ma przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo inwestycji na rynku Forex. Ponadto, jest szansą dla świadczących zgodnie z prawą podmiotów na wzrost zainteresowania ich usługami. Korzyści są zatem przewidziane dla wszystkich.